Rejestracja uczestnika

1. Dane uczestnika:
*na potrzeby rekrutacji oraz wpisu na platformę edukacyjną UNIVERSO.

2. Dane kontaktowe:
(uczestnika lub rodzica/opiekuna)
3. Adres zamieszkania:

4. Zapisz się na zajęcia:

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
ZAJĘCIA EDUKACYJNENa poniższe zajęcia naukowe prowadzone w CM przez Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk zapisy możliwe są tutaj: www.zapisy.towarzystwo.edu.pl


ZAJĘCIA SPORTOWE

4. Dodatkowe informacje:

Uwagi, które mogą być dla nas pomocne podczas przypisywania Cię do odpowiedniej grupy (np. poziom zaawansowania, preferowane godziny zajęć, itp.)
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dziecka jest Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków, e-mail: sekretariat@cmjordan.krakow.pl.
  2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem oświatowym i przepisami RODO.
  3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
    1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
    2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, jakim jest uczestnictwo dziecka w zajęciach, organizowanych przez Centrum Młodzieży.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Dominik Strzebak, UMK, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl